Rabattkoder
Rabattkoder
  Anbefalte resultater:
   Sist besøkte butikker


    Bedriftsdata

    Disse sidene er laget av:
    Imbull B.V.
    Van Ostadestraat 149
    1073TK, Amsterdam
    Nederland

    Contact:
    Telefon: +31 (0) 20 846 9520
    E-Mail: info@imbull.com
    Internett: www.imbull.com

    Representert ved:
    Managing Director Thomas Mansvelt

    Register:
    Registrert i det kommersielle registeret, Nederland.
    Registreringsnummer: 34339618

    Innholdet på denne nettsiden fra Imbull B.V. er samlet inn og behandlet med forsiktighet. Imidlertid informerer vi om at innholdet presenteres uten noen garanti for fullstendighet og nøyaktighet. Alle tilbud er uforpliktende og kan endres.

    Den Europeiske Kommisjon tilbyr en plattform for løsing hva gjelder internett-baserte tvister (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr

    Vi er ikke villige til, eller forpliktet til, å delta i en slik prosedyre rundt konfliktløsning foran en instans for kundekonflikt-løsning.

    Vårt avtrykk gjelder sidene www.rabattkoder.tv2.no

    Om beskyttelse av personvern-opplysninger

    Ansvarlig for prosessering av personlig data i konteksten de blir brukt i på denne nettsiden er:

    Imbull B.V.
    Van Ostadestraat 149
    1073TK, Amsterdam
    Nederland
    Tel: +31 (0) 20 846 9520
    E-mail: dataprivacy.no@global-savings-group.com

    En

    CupoNation GmbH
    Radlkoferstr. 2
    81373 München
    Duitsland
    Telefoon: +49 (0) 89 96058699
    E-Mail: datenschutz@cuponation.com

    Du kan komme i kontakt med ansvarlig for beskyttelse av personvern-opplysninger, Michael Mayer, via denne kontaktinformasjonen.

    Detaljert informasjon rundt prosessering og bruken av person-data i sammenheng med denne nettsiden, og dine rettigheter på området kan du lese mer om i vår personvern-policy [Personvern-policy].


    Ansvarsfraskivelse

    1. Ansvar for innhold

    Som tilbyder av tjenesten er vi ansvarlige for innholdet i henhold til generelle lover. Samtidig er vi som en tilbyder av tjenesten ikke påkrevd å overvåke sendt eller lagret ekstern informasjon, eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet.

    Forpliktelse til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon under generelle lover forblir upåvirket. Ansvar på dette området er, likevel, bare mulig fra datoen der man ble klar over et spesifikt rettighetsbrudd. Ved varsling om overtredelse, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

    2. Ansvar for linker

    Våre tilbud inneholder linker til eksterne, tredjeparts nettsider, der vi ikke har noen innflytelse over innholdet. Derfor kan vi ikke ta ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive tilbyder eller operatør av disse sidene er alltid ansvarlig for innholdet på sidene det linkes til. De linkede sidene ble sjekket for mulige brudd på lover da linken ble plassert. Ulovlig innhold var på det tidspunktet ikke mulig å finne.

    Det kan heller ikke forventes, ei heller er det mulig, å gjennomføre permanent innholdskontroll på sidene det linkes til, hvis man ikke har konkret bevis på rettighetsbrudd. Ved varsling vil vi fjerne slike linker umiddelbart.

    3. Copyright

    Innholdet og arbeidene på disse nettsidene, skapt av sideoperatøren ligger under nederlandsk copyright-lov. Reproduksjon, prosessering, distribusjon eller noen form for utnyttelse på utsiden av grensene for copyright krever skriftlig samtykke fra den respektive innholdsprodusent. Nedlasting og kopier av denne siden er utelukkende for privat, ikke-kommersiell bruk.

    I tilfeller der innholdet på denne nettsiden ikke ble produsert av operatøren, skal copyright hos tredjeparter vurderes. Spesielt gjelder dette innhold merket som tredjeparts-produsert. Hvis du skulle oppdage brudd på copyright, ber vi deg om å gi beskjed. Ved varsel om copyright-brudd vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

    4. Lovlig gyldighet av denne ansvarsfraskrivelses-teksten

    Denne ansvarsfraskrivelses-teksten skal anses som en del av internett-tilbudet denne siden ble referert til som. Hvis seksjoner eller individuelle termer i teksten ikke er lovlige eller korrekte, vil innholdet og gyldigheten av de andre tekst-delene ikke påvirkes av et slikt faktum.